Menu

0392 – 害怕 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0392 – 害怕 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《害》的笔顺动画写字动画演示

《害》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《怕》的笔顺动画写字动画演示

《怕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我害怕打针
 • Phồn – 我害怕打針
 • Pinyin – Wǒ hàipà dǎzhēn
 • Bồi – ủa hai pa tả chân
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sợ tiêm
 • Dịch tiếng Anh – I am scared of needles.

Ví dụ 2:

 • Giản – 害怕做某事
 • Phồn – 害怕做某事
 • Pinyin – Hàipà zuò mǒu shì
 • Bồi – hai pa chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – sợ làm một việc gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to have a terror of (doing) something

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments