Menu

0158 – 宾馆 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0158 – 宾馆 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《宾》的笔顺动画写字动画演示

《宾》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《馆》的笔顺动画写字动画演示

《馆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这个宾馆已经订满了
 • 這個賓館已經訂滿了
 • Zhège bīnguǎn yǐjīng dìng mǎnle
 • chưa cưa bin quản ỉ chinh tinh mản lợ
 • Dịch tiếng Việt – khách sạn đã hết phòng rồi
 • Dịch tiếng Anh – the hotel is booked up

Ví dụ 2:

 • 我们下榻在一间三星级的宾馆
 • 我們下榻在一間三星級的賓館
 • Wǒmen xiàtà zài yī jiàn sān xīng jí de bīnguǎn
 • Ủa mân xe tha chai i chen san xinh chí tợ bin quản
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi ở tại một khách sạn ba sao
 • Dịch tiếng Anh – We stayed at a three-star hotel.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments