Menu

0122 – 小 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)
 10. »
 11. 0122 – 小 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《小》的笔顺动画写字动画演示

《小》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我辈分比他小
 • 我辈分比他小
 • Wǒ bèifen bǐ tā xiǎo
 • Ủa bây phân bỉ tha xẻo
 • Tôi nhỏ tuổi hơn anh ấy
 • He is older than me

Ví dụ 2:

 • …的可能性极小
 • …的可能性極小
 • …De kěnéng xìng jí xiǎo
 • …tợ khửa nấng xinh chí xẻo
 • khả năng xảy ra nhỏ nhất
 • very hard to happen

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments