Menu

0103 – 岁 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)
 10. »
 11. 0103 – 岁 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《岁》的笔顺动画写字动画演示

《岁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 岁不我与
 • 歲不我與
 • suìbùwŏyŭ
 • suây bu úa duỷ
 • Thời gian chẳng đợi chờ ai.
 • Time waits for no man.

Ví dụ 2:

 • 一些婴儿直到两周岁或三周岁时才断奶
 • 一些嬰兒直到兩周歲或三周歲時才斷奶
 • Yìxiē yīnger zhídào liǎng zhōusuì huò sān zhōusuì shí cái duànnǎi.
 • í xiê inh ớ chư tao lẻng châu suây hua san châu suây sứ chái tuan nải
 • Một số trẻ vẫn chưa được cai sữa cho đến sinh nhật thứ hai hoặc thứ ba.
 • Some children remain unweaned until their second or third birthdays.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1
 • Chính là chữ này
Danh sách từ vựng HSK2
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK3
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK6


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 岁

0103 – 岁 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments