Menu

0343 – 带 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0343 – 带 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《带》的笔顺动画写字动画演示

《带》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 带家具的公寓
 • Phồn – 帶家具的公寓
 • Pinyin – Dài jiājù de gōngyù
 • Bồi – Tai cha duy tợ cung duy
 • Dịch tiếng Việt – nội thất căn hộ / căn hộ
 • Dịch tiếng Anh – furnished flat/ apartment

Ví dụ 2:

 • Giản – 请系好安全带
 • Phồn – 請係好安全帶
 • Pinyin – Qǐng xì hǎo ānquán dài
 • Bồi – Chỉnh xi hảo an choén tai
 • Dịch tiếng Việt – Vui lòng thắt dây an toàn của bạn.
 • Dịch tiếng Anh – Please fasten your seat belts.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments