Kenh7.vn@gmail.com
Tel: 0941656789
Zalo: 0834531468

0312 – 帮忙 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

.jpg
HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350) 0
 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我能帮忙吗?
 • 我能幫忙嗎?
 • Wǒ néng bāngmáng ma?
 • Ủa nấng bang máng ma?
 • Tôi có thể giúp gì không?
 • Can I help?

Ví dụ 2:

 • 夫人,要我帮忙吗?
 • 夫人,要我幫忙嗎?
 • Fūrén, yào wǒ bāngmáng ma?
 • Phu rấn, dao ủa bang máng ma?
 • Tôi có thể giúp gì cho bà không?
 • May I help you, Madam?

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1
Share:
Danh sách 5099 từ HSK1, HSK2, HSK3, HSK4, HSK5, HSK6 sách từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK1 - HSK6

99 từ vựng + câu thành ngữ bổ sung HSK1 – HSK6

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

秦椒 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

进贡 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

草兰 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

竞渡 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

兵部 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

辽远 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

邝 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

车主 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

Previous Post

Ngữ pháp tiếng Trung: 表示存在的句子Câu biểu thị sự tồn tại

Next Post

0304 - 除了 - chúle - Giải nghĩa, Audio, hướng dẫn viết - Sách 1099 từ ghép tiếng Trung thông dụng (Anh - Trung - Việt - Bồi)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3  +  6  =  

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

gear mail mailopen
0834531468
Liên hệ