Menu

0372 – 干净 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0372 – 干净 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《干》的笔顺动画写字动画演示

《干》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《净》的笔顺动画写字动画演示

《净》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 请把汤喝干净
 • Phồn – 請把湯喝乾淨
 • Pinyin – Qǐng bǎ tāng hē gānjìng
 • Bồi – Chính bả thang hưa can chinh
 • Dịch tiếng Việt – Mời bạn ăn hết món súp
 • Dịch tiếng Anh – Please finish your soup.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个山洞的地面非常干净
 • Phồn – 這個山洞的地面非常乾淨
 • Pinyin – Zhège shāndòng dì dìmiàn fēicháng gānjìng
 • Bồi – Chưa gưa san tung ti ti men phâng cháng cản chinh
 • Dịch tiếng Việt – Nền của hang động này rất sạch sẽ
 • Dịch tiếng Anh – The floor of the cavern is as clean as a whistle.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments