Menu

0346 – 当然 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0346 – 当然 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《当》的笔顺动画写字动画演示

《当》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《然》的笔顺动画写字动画演示

《然》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我当然有理了
 • Phồn – 我當然有理了
 • Pinyin – Wǒ dāngrán yǒulǐle
 • Bồi – Ủa tang rán dấu lỉ lợ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi chắc chắn đã đúng!
 • Dịch tiếng Anh – I certainly was in the right!

Ví dụ 2:

 • Giản – 他当然知道怎么演说
 • Phồn – 他當然知道怎麼演說
 • Pinyin – Tā dāngrán zhīdào zěnme yǎnshuō.
 • Bồi – Tha tang rán chư tao chẩn mơ dẻn sua.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chắc chắn biết cách diễn thuyết
 • Dịch tiếng Anh – He certainly knows how to hold the floor.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments