Menu

0321 – 必须 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0321 – 必须 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《必》的笔顺动画写字动画演示

《必》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《须》的笔顺动画写字动画演示

《须》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他必须得走
 • Phồn – 他必須得走
 • Pinyin – Tā bìxū dé zǒu
 • Tha bi xuy tớ chẩu
 • Dịch tiếng Việt – anh ấy phải đi xa
 • Dịch tiếng Anh – he had to go away

Ví dụ 2:

 • Giản – 我必须参加
 • Phồn – 我必須參加
 • Pinyin – Wǒ bìxū cānjiā
 • Ủa bi xuy chan cha
 • Dịch tiếng Việt – Đương nhiên tôi phải tham dự rồi
 • Dịch tiếng Anh – It is incumbent on me to attend.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments