Menu

0374 – 感兴趣 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0374 – 感兴趣 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《感》的笔顺动画写字动画演示

《感》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《兴》的笔顺动画写字动画演示

《兴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《趣》的笔顺动画写字动画演示

《趣》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他略微感兴趣
 • Phồn – 他略微感興趣
 • Pinyin – Tā lüèwēi gǎn xìngqù
 • Bồi – Tha luê uây cản xinh chuy
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cảm thấy khá hứng thú
 • Dịch tiếng Anh – He was mildly interested.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她对瑜伽很感兴趣
 • Phồn – 她對瑜伽很感興趣
 • Pinyin – Tā duì yújiā hěn gǎn xìngqù
 • Bồi – Tha tuây duý cha hấn cản xinh chuy
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy thực sự say mê yoga.
 • Dịch tiếng Anh – She is really into yoga.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments