Menu

0173 – 懂 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0173 – 懂 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《懂》的笔顺动画写字动画演示

《懂》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 懂的最多的人,说的最少
 • 懂的最多的人,說的最少
 • Dǒng de zuìduō de rén, shuō de zuìshǎo
 • Tủng tợ chuây tua tợ rấn, sua tợ chuây sảo
 • Dịch tiếng Việt – Người biết nhiều nhất thường ít nói nhất
 • Dịch tiếng Anh – Who knows most says least.

Ví dụ 2:

 • 我已经长大,该懂得好歹了
 • 我已經長大,該懂得好歹了
 • Wǒ yǐjīng zhǎng dà, gāi dǒngdé hǎodǎile
 • Ủa ỉ chinh chảng ta, cai tủng tứa háo tải lợ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đủ tuổi để biết rõ hơn
 • Dịch tiếng Anh – I am old enough to know better.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments