Menu

0334 – 成绩 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0334 – 成绩 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《绩》的笔顺动画写字动画演示

《绩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 考试成绩良好
 • Phồn – 考試成績良好
 • Pinyin – Kǎoshì chéngjī liánghǎo
 • Bồi – Khảo sư chấng chi léng hảo
 • Dịch tiếng Việt – kết quả thi tốt
 • Dịch tiếng Anh – good exam results

Ví dụ 2:

 • Giản – 两个人成绩一样好
 • Phồn – 兩個人成績一樣好
 • Pinyin – Liǎng gèrén chéngjī yīyàng hǎo
 • Bồi – Lẻng cưa rấn chấng chi í dang hảo
 • Dịch tiếng Việt – Kết quả của họ đều tốt như nhau.
 • Dịch tiếng Anh – Their results are equally good.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments