Menu

0246 – 手表 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0246 – 手表 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《手》的笔顺动画写字动画演示

《手》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《表》的笔顺动画写字动画演示

《表》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《表》字的基本信息


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我的手表停了
 • 我的手錶停了
 • Wǒ de shǒubiǎo tíngle
 • Bồi – Ủa tợ sáu bẻo thính lợ
 • Dịch tiếng Việt – Đồng hồ (đeo tay) của tôi chết rồi
 • Dịch tiếng Anh – My watch has stopped.

Ví dụ 2:

 • 我总算找到了我的手表,却发现它停了
 • 我總算找到了我的手錶,卻發現它停了
 • Wǒ zǒngsuàn zhǎodàole wǒ de shǒubiǎo, què fāxiàn tā tíngle
 • Bồi – Úa chủng soan chảo tao lợ ủa tợ sấu bẻo, chuê pha xen tha thính lợ
 • Dịch tiếng Việt – Cuối cùng tôi đã tìm thấy chiếc đồng hồ của mình, và rốt cuộc phát hiện ra nó đã chết
 • Dịch tiếng Anh – I finally found my watch, only to discover that it had stopped.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments