Menu

0341 – 打扫 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0341 – 打扫 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《打》的笔顺动画写字动画演示

《打》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《扫》的笔顺动画写字动画演示

《扫》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 记得打扫你的公寓
 • Phồn – 記得打掃你的公寓
 • Pinyin – Jìdé dǎsǎo nǐ de gōngyù
 • Bồi – Chi tứa tá sáo nỉ tợ cung duy
 • Dịch tiếng Việt – Nhớ dọn dẹp căn hộ của bạn.
 • Dịch tiếng Anh – Remember to clean your apartment.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我讨厌周末打扫房间
 • Phồn – 我討厭週末打掃房間
 • Pinyin – Wǒ tǎoyàn zhōumò dǎsǎo fángjiān
 • Bồi – Ủa thảo den châu mua tá sảo pháng chen
 • Dịch tiếng Việt – Tôi ghét dọn dẹp căn hộ của tôi vào cuối tuần.
 • Dịch tiếng Anh – I hate to clean my apartment on weekends.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments