Menu

0166 – 打篮球 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0166 – 打篮球 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《打》的笔顺动画写字动画演示

《打》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《篮》的笔顺动画写字动画演示
《篮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《球》的笔顺动画写字动画演示

《球》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 小时候我经常打篮球
 • 小時候我經常打籃球
 • Xiǎoshíhòu wǒ jīngcháng dǎ lánqiú.
 • Xẻo sứ hâu ủa chinh cháng tả lán chiếu
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã từng chơi bóng rổ khi còn nhỏ.
 • Dịch tiếng Anh – I used to play basketball when I was a child.

Ví dụ 2:

 • 打篮球的快乐是他生活的全部
 • 打籃球的快樂是他生活的全部
 • Dǎ lánqiú de kuàilè shì tā shēnghuó de quánbù
 • Tả lán chiếu tợ khoai lưa sư tha sâng húa tợ choén bu
 • Dịch tiếng Việt – Niềm vui khi chơi bóng rổ là tất cả những gì anh ta có trong đời
 • Dịch tiếng Anh – He lives for the joy of playing basketball.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments