Menu

0382 – 故事 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0382 – 故事 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《故》的笔顺动画写字动画演示

《故》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《事》的笔顺动画写字动画演示

《事》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 动人的故事
 • Phồn – 動人的故事
 • Pinyin – Dòngrén de gùshì
 • Bồi – Tung rấn tợ cu sự
 • Dịch tiếng Việt – câu chuyện cảm động
 • Dịch tiếng Anh – moving story

Ví dụ 2:

 • Giản – 动听的故事
 • Phồn – 動聽的故事
 • Pinyin – Dòngtīng de gùshì
 • Bồi – Tung thinh tơ cu sự
 • Dịch tiếng Việt – một câu chuyện thú vị
 • Dịch tiếng Anh – interesting story

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments