Menu

0196 – 教室 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0196 – 教室 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《教》的笔顺动画写字动画演示

《教》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《室》的笔顺动画写字动画演示

《室》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我坐在教室的前排
 • 我坐在教室的前排
 • Wǒ zuò zài jiàoshì de qián pái
 • Ủa chua chai cheo sư tợ chén pái
 • Dịch tiếng Việt – Tôi ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp.
 • Dịch tiếng Anh – I sit in the front row in class.

Ví dụ 2:

 • 他们在教室中间踢足球
 • 他們在教室中間踢足球
 • Tāmen zài jiàoshì zhōngjiān tīzúqiú.
 • Tha mân chai cheo sư chung chen thi chú chiếu
 • Dịch tiếng Việt – Họ đang chơi bóng đá ở giữa lớp.
 • Dịch tiếng Anh – They were playing soccer in the middle of the classroom.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments