Menu

0433 – 旧 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0433 – 旧 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《旧》的笔顺动画写字动画演示

《旧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这地方看起来很破旧
 • Phồn – 這地方看起來很破舊
 • Pinyin – Zhè dìfāng kàn qǐlái hěn pòjiù
 • Bồi – Chưa ti phang khan chỉ lái hẩn pua chiêu
 • Dịch tiếng Việt – Nơi này trông rất tồi tàn.
 • Dịch tiếng Anh – The place looked very shabby.

Ví dụ 2:

 • Giản – 此项法规仍旧
 • Phồn – 此項法規仍舊
 • Pinyin – Cǐ xiàng fǎguī réngjiù
 • Bồi – Chử xeng phả quây rấng chiêu
 • Dịch tiếng Việt – Đạo luật này sẽ vẫn như trước đây.
 • Dịch tiếng Anh – This statute will remain as it was before.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments