Menu

0291 – 早上 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0291 – 早上 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《早》的笔顺动画写字动画演示

《早》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《上》的笔顺动画写字动画演示

《上》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 早上/ 下午好!
 • 早上/ 下午好!
 • Zǎoshang/ xiàwǔ hǎo!
 • Chảo sang / xe ủ hảo!
 • chào buổi sáng / buổi chiều!
 • good morning/ afternoon!

Ví dụ 2:

 • 早上我被妈妈叫醒了
 • 早上我被媽媽叫醒了
 • Zǎoshang wǒ bèi māmā jiào xǐngle
 • Chảo sang ủa bây ma ma cheo xỉnh lợ!
 • Buổi sáng tôi được mẹ gọi dậy!
 • I was woken up by mom in the morning.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments