Menu

0338 – 春 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0338 – 春 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《春》的笔顺动画写字动画演示

《春》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一花独放不是春,百花齐放春满园
 • Phồn – 一花獨放不是春,百花齊放春滿園
 • Pinyin – Yī huā dú fàng bùshì chūn, bǎihuāqífàng chūn mǎn yuán
 • Bồi – Í hoa tú phang bú sư chuân, bải hoa phang chuân mản doén
 • Dịch tiếng Việt – Một bông hoa duy nhất không làm nên mùa xuân.
 • Dịch tiếng Anh – A single flower does not make a spring.

Ví dụ 2:

 • Giản – 一年之计在于春
 • Phồn – 一年之計在於春
 • Pinyin – Yī nián zhī jì zàiyú chūn
 • Bồi – I nén chư chi chai duý chuân
 • Dịch tiếng Việt – Kế hoạch một năm bắt đầu với mùa xuân.
 • Dịch tiếng Anh – A year’s plan starts with spring.

Các chữ Hán đồng âm

 • 椿

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments