Menu

0410 – 极 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0410 – 极 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《极》的笔顺动画写字动画演示

《极》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他进步极大
 • Phồn – 他進步極大
 • Pinyin – Tā jìnbù jí dà
 • Bồi – Tha chin bu chí ta
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã tiến bộ rất nhiều.
 • Dịch tiếng Anh – He improved greatly.

Ví dụ 2:

 • Giản – 极熟悉某事
 • Phồn – 極熟悉某事
 • Pinyin – Jí shúxī mǒu shì
 • Bồi – Chí sú xi mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Rất quen thuộc với điều gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to know something backwards/ backward and forward

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments