Menu

0377 – 根据 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0377 – 根据 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《根》的笔顺动画写字动画演示

《根》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《据》的笔顺动画写字动画演示

《据》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 文章的根据
 • Phồn – 文章的根據
 • Pinyin – Wénzhāng de gēnjù
 • Bồi – Uấn chang tợ cân chuy
 • Dịch tiếng Việt – căn cứ của bài viết
 • Dịch tiếng Anh – the basis of the article

Ví dụ 2:

 • Giản – 做某事的根据
 • Phồn – 做某事的根據
 • Pinyin – Zuò mǒu shì de gēnjù
 • Bồi – chua mẩu sư tợ cân chuy
 • Dịch tiếng Việt – căn cứ để làm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – grounds for doing something

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments