Menu

0135 – 椅子 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)
 10. »
 11. 0135 – 椅子 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《椅》的笔顺动画写字动画演示

《椅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 把椅子搬上去
 • 把椅子搬上去
 • Bǎ yǐzi bān shàngqù
 • Bồi – Bá ỉ chự ban sang chuy
 • Dịch tiếng Việt – Nâng cái ghế lên
 • Dịch tiếng Anh – Hand up the chair.

Ví dụ 2:

 • 所有的椅子都很搭配
 • 所有的椅子都很搭配
 • Suǒyǒu de yǐzi dōu hěn dāpèi
 • Bồi – Súa dẩu tợ ỉ chự tâu hẩn ta pây
 • Dịch tiếng Việt – Tất cả các ghế đều giống nhau
 • Dịch tiếng Anh – All the chairs matched.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments