Menu

0295 – 正在 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0295 – 正在 – Từ điển tam ngữ 5099 từ...
《正》的笔顺动画写字动画演示

《正》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《在》的笔顺动画写字动画演示

《在》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 正在展览的
 • 正在展覽的
 • Zhèngzài zhǎnlǎn de
 • Châng chai chán lản tợ
 • đang được triển lãm
 •  being on display

Ví dụ 2:

 • 她正在化妆
 • 她正在化妝
 • Tā zhèngzài huàzhuāng
 • Tha châng chai hoa choang
 • Cô ấy đang trang điểm
 • She is doing her makeup.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments