Menu

0358 – 段 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0358 – 段 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《段》的笔顺动画写字动画演示

《段》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 各个年龄段的男人都在那儿
 • Phồn – 各個年齡段的男人都在那兒
 • Pinyin – Gège niánlíng duàn de nánrén dōu zài nà’er
 • Bồi – Cưa cưa nén lính toan tợ nán rấn tâu chai na ơ
 • Dịch tiếng Việt – Đàn ông ở mọi lứa tuổi đều ở đó
 • Dịch tiếng Anh – Every mother’s son who could walk was there.

Ví dụ 2:

 • Giản – 回归年是指从一年冬至到下一年冬至的时间段
 • Phồn – 回歸年是指從一年冬至到下一年冬至的時間段
 • Pinyin – Huíguī nián shì zhǐ cóng yī nián dōngzhì dào xià yī nián dōngzhì de shíjiān duàn
 • Bồi – Huấy quây nén sư chử cúng i nén tung chư tao xa i nén tung chư tợ sứ chen toan
 • Dịch tiếng Việt – Năm nhiệt đớt lại là khoảng thời gian từ ngày đông chí năm nay đến ngày đông chí của năm sau.
 • Dịch tiếng Anh – A tropical year is a measurement of time from one winter solstice to the next.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments