Menu

0319 – 比赛 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0319 – 比赛 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《比》的笔顺动画写字动画演示

《比》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《赛》的笔顺动画写字动画演示

《赛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 比赛结果如何?
 • 比賽結果如何?
 • Bǐsài jiéguǒ rúhé?
 • Bỉ sai chiá của rú hứa?
 • Kết quả trận đấu ra sao?
 • How will the game turn out?

Ví dụ 2:

 • 报名参加马拉松比赛
 • 報名參加馬拉鬆比賽
 • Bàomíng cānjiā mǎlāsōng bǐsài
 • Bao mính chan cha mả la sung bỉ sai
 • đăng ký một cuộc thi marathon
 • sign up for a marathon

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments