Menu

0035 – 汉语 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0035 – 汉语 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0035 – 汉语 – HSK1 - Cách viết

0035 – 汉语 – HSK1 – Cách viết

0035 – 汉语 – HSK1 - Cách viết

0035 – 汉语 – HSK1 – Cách viết

0035 – 汉语 – HSK1 - Cách viết

0035 – 汉语 – HSK1 – Cách viết

0035 – 汉语 – HSK1 - Cách viết

0035 – 汉语 – HSK1 – Cách viết


Giải nghĩa

 • Hán Việt: HÁN NGỮ
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Tiếng Trung

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 汉语规范
 • 他的漢語不規範
 • Tāde hànyǔ bùguīfàn.
 • Ta tợ han duỷ bu quây phan
 • Tiếng Trung của anh ấy không chuẩn cho lắm
 • His Chinese is not standard.

Ví dụ 2:

 • 我也正在努力学习汉语
 • 我也正在努力學習漢語
 • Wǒ yě zhèngzài nǔlì xuéxí hànyǔ.
 • Úa dể châng chai nủ li xuế xí han duỷ
 • Tôi cũng đang cố gắng học tiếng Trung.
 • I also am trying to learn Chinese.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

5000 từ vựng tiếng Trung 0035 – 汉语 – HSK15000 từ vựng tiếng Trung 0035 – 汉语 – HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments