Menu

0016 – 点 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0016 – 点 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0016 – 点 – HSK1 - Cách viết
0016 – 点 – HSK1 – Cách viết
0016 – 点 – HSK1 - Cách viết
0016 – 点 – HSK1 – Cách viết

Giải nghĩa

 • Hán Việt: ĐIỂM
 • Phát âm bồi: tẻn
 • Pinyin: Diǎn
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh:  a little
 • Nghĩa tiếng Việt:  điểm, chút

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你来点葡萄酒吗?
 • 你來點葡萄酒嗎?
 • Nǐ lái diǎn pútáojiǔ ma?
 • Ní lái tẻn bú tháo chiểu ma?
 • Bạn có muốn chút rượu vang không?
 • Would you like some wine?

Ví dụ 2:

 • 他们只有一点点钱了
 • 他們只有一點點錢了
 • Tāmen zhǐyǒu yīdiǎn diǎn qiánle
 • Tha mân chử dấu yi tén tẻn chén lợ
 • Họ chỉ có một chút tiền.
 • They had pathetically little money.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments