Menu

0257 – 玩 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0257 – 玩 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《玩》的笔顺动画写字动画演示

《玩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 咱们玩游戏吧
 • 咱們玩遊戲吧
 • Zánmen wán yóuxì ba
 • Chán mân oán dấu xi ba
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta chơi trò chơi đi
 • Dịch tiếng Anh – Let’s play a game.

Ví dụ 2:

 • 希望你玩得愉快!
 • 希望你玩得愉快!
 • Xīwàng nǐ wán dé yúkuài!
 • Xi oang nỉ oán tứa duý khoai
 • Dịch tiếng Việt – Tận hưởng kì nghỉ của bạn nhé!
 • Dịch tiếng Anh – Enjoy your stay!

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments