Menu

0401 – 环境 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0401 – 环境 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《环》的笔顺动画写字动画演示

《环》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《境》的笔顺动画写字动画演示

《境》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们让自己熟悉新环境
 • 我們讓自己熟悉新環境
 • Wǒmen ràng zìjǐ shúxī xīn huánjìng
 • Ủa mân rang chư chỉ sú xi xin hoán chinh
 • Chúng tôi đã làm quen với môi trường mới
 • We familiarized ourselves with the new surroundings.

Ví dụ 2:

 • 环境迫使他从政
 • 環境迫使他從政
 • Huánjìng pòshǐ tā cóngzhèng
 • Hoán chinh pua sử tha cúng châng
 • Môi trường buộc anh ta phải tham gia vào chính trị.
 • Force of circumstances compelled him to engage in politics.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments