Menu

0018 – 电视 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0018 – 电视 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0018 – 电视 – HSK1 - Cách viết

0018 – 电视 – HSK1 – Cách viết

0018 – 电视 – HSK1 - Cách viết

0018 – 电视 – HSK1 – Cách viết

0018 – 电视 – HSK1 - Cách viết

0018 – 电视 – HSK1 – Cách viết

0018 – 电视 – HSK1 - Cách viết

0018 – 电视 – HSK1 – Cách viết


Giải nghĩa

 • Hán Việt: ĐIỆN THỊ
 • Phát âm bồi: ten sư
 • Pinyin: Diànshì
 • Phồn thể: 電視
 • Nghĩa tiếng Anh: television
 • Nghĩa tiếng Việt: Tivi

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 电视出毛病了
 • 電視出毛病了
 • Diànshì chūmáobìngle
 • Ten sư chu máo binh lợ
 • Tivi bị chập mạch rồi
 • The TV’s on the blink

Ví dụ 2:

 • 他正在看电视
 • 他正在看電視
 • Tā zhèngzài kàn diànshì
 • Tha chêng chai khan ten sư
 • Anh ấy đang xem TV
 • He is watching TV.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments