Menu

0051 – 看见 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0051 – 看见 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

 

《看》的笔顺动画写字动画演示

《看》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《见》的笔顺动画写字动画演示

《见》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 一看见某物
 • 一看見某物
 • Yí kànjiàn mǒuwù
 • Í khan chen mẩu u
 • nhìn thấy một cái gì đó
 • the sight of something

Ví dụ 2:

 • 我能看见某物
 • 我能看見某物
 • Wǒ néng kànjiàn mǒuwù
 • ủa nấng khan chen mẩu u
 • Tôi có thể thấy một cái gì đó
 • I can see something

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments