Menu

0294 – 真 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0294 – 真 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《真》的笔顺动画写字动画演示

《真》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 真有胆量!
 • 真有膽量!
 • Zhēnyǒu dǎnliàng!
 • Chân dẩu tản leng!
 • Thật là thần kinh!
 • what a nerve!

Ví dụ 2:

 • 他真勇敢
 • 他真勇敢
 • Tā zhēn yǒnggǎn.
 • Tha chân dúng cản
 • Anh ấy thực sự rất dũng cảm.
 • He is really brave.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments