Menu

0451 – 练习 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)
 10. »
 11. 0451 – 练习 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《练》的笔顺动画写字动画演示

《练》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《习》的笔顺动画写字动画演示

《习》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 长跑练习长达50公里
 • Phồn – 長跑練習長達50公里
 • Pinyin – Chángpǎo liànxí zhǎng dá 50 gōnglǐ
 • Bồi – Cháng bảo len xí chảng tá ủ sứ cung lỉ
 • Dịch tiếng Việt – Thực hành chạy đường dài lên đến 50 km
 • Dịch tiếng Anh – there are roadworks for 50 km

Ví dụ 2:

 • Giản – 显然,这名运动员疏于练习
 • Phồn – 顯然,這名運動員疏於練習
 • Pinyin – Xiǎnrán, zhè míng yùndòngyuán shū yú liànxí
 • Bồi – Xẻn rán, chưa mính duyn tung doén su duý len xí
 • Dịch tiếng Việt – Rõ ràng, vận động viên này là ít luyện tập
 • Dịch tiếng Anh – Apparently, this player is out of practice.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments