Menu

0182 – 给 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0182 – 给 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《给》的笔顺动画写字动画演示

《给》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 给我闭嘴!
 • 給我閉嘴!
 • Gěi wǒ bìzuǐ!
 • Cấy ủa bi chuẩy!
 • Dịch tiếng Việt – câm mồm!
 • Dịch tiếng Anh – Just shut up!

Ví dụ 2:

 • 把它送给他
 • 把它送給他
 • Bǎ tā sònggěi tā
 • Bả tha sung cẩy tha
 • Dịch tiếng Việt – Đưa nó cho anh ta
 • Dịch tiếng Anh – give it to him

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments