Menu

0205 – 考试 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0205 – 考试 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《考》的笔顺动画写字动画演示

《考》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《试》的笔顺动画写字动画演示

《试》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 为考试而复习
 • 為考試而復習
 • Wèi kǎoshì ér fùxí
 • Uây khảo sư ớ phu xí
 • Dịch tiếng Việt – ôn tập cho kỳ thi
 • Dịch tiếng Anh – revise for exams

Ví dụ 2:

 • 她顺利通过了考试
 • 她順利通過了考試
 • Tā shùnlì tōngguòle kǎoshì
 • Tha suân li thung cua lợ khảo sư
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy qua được kỳ thi một cách thuật lợi
 • Dịch tiếng Anh – She skated through the exam.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments