Menu

0340 – 聪明 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0340 – 聪明 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《聪》的笔顺动画写字动画演示

《聪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《明》的笔顺动画写字动画演示

《明》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 美丽而聪明- Nghe ví dụ
 • Phồn – 美麗而聰明
 • Pinyin – Měilì ér cōngmíng
 • Bồi – Mẩy li ớ chung mính
 • Dịch tiếng Việt – đẹp và thông minh
 • Dịch tiếng Anh – beautiful and clever

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们同样聪明- Nghe ví dụ
 • Phồn – 他們同樣聰明
 • Pinyin – Tāmen tóngyàng cōngmíng
 • Bồi – Tha mân thúng dang chung mính
 • Dịch tiếng Việt – họ thông minh như nhau
 • Dịch tiếng Anh – they are equally clever

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments