Menu

0419 – 脚 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0419 – 脚 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《脚》的笔顺动画写字动画演示

《脚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 把脚并起来
 • Phồn – 把腳並起來
 • Pinyin – Bǎ jiǎo bìng qǐlái
 • Bồi – Bá chẻo binh chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Đặt chân lên
 • Dịch tiếng Anh – bring your feet together

Ví dụ 2:

 • Giản – 用脚后跟站起来
 • Phồn – 用腳後跟站起來
 • Pinyin – Yòng jiǎohòugēn zhàn qǐlái
 • Bồi – Dung chẻo hâu cân chan chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Kiễng lên bằng gót
 • Dịch tiếng Anh – Stand up on the balls of your feet.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments