Menu

0425 – 节目 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0425 – 节目 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《节》的笔顺动画写字动画演示

《节》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《目》的笔顺动画写字动画演示

《目》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 时事讨论节目
 • Phồn – 時事討論節目
 • Pinyin – Shíshì tǎolùn jiémù
 • Bồi – sứ sư thảo luân chía mu
 • Dịch tiếng Việt – Một chương trình thảo luận thực tế
 • Dịch tiếng Anh – a current affairs programme

Ví dụ 2:

 • Giản – 出口秀节目越来越受欢迎
 • Phồn – 出口秀節目越來越受歡迎
 • Pinyin – Chūkǒu xiù jiémù yuè lái yuè shòu huānyíng
 • Bồi – chu khẩu xiêu chía mu duê lái duê sâu hoan ính
 • Dịch tiếng Việt – Các chương trình talk-show đang ngày càng trở nên phổ biến.
 • Dịch tiếng Anh – Talk-show programs are becoming more and more popular.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments