Menu

0326 – 菜单 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0326 – 菜单 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《菜》的笔顺动画写字动画演示

《菜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《单》的笔顺动画写字动画演示

《单》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 有儿童菜单吗?
 • Phồn – 有兒童菜單嗎?
 • Pinyin – Yǒu értóng càidān ma?
 • Bồi – Dẩu ớ thúng cai tan ma?
 • Dịch tiếng Việt – Có một thực đơn đặc biệt cho trẻ em?
 • Dịch tiếng Anh – Is there a special menu for kids?

Ví dụ 2:

 • Giản – 菜单已被整理出来。
 • Phồn – 菜單已被整理出來。
 • Pinyin –  Càidān yǐ bèi zhěnglǐ chūlái.
 • Bồi – Cai tan ỉ bây châng lỉ chu lái
 • Dịch tiếng Việt – thực đơn đã được sắp xếp
 • Dịch tiếng Anh –  The menu has been sorted out.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments