Menu

0009 – 菜 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0009 – 菜 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0009 – 菜 – HSK1 - Cách viết

0009 – 菜 – HSK1 – Cách viết

0009 – 菜 – HSK1 - Cách viết
0009 – 菜 – HSK1 – Cách viết

Giải nghĩa

 • Hán Việt: THÁI
 • Phát âm bồi: chai
 • Pinyin: Cài
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh: vegetables, dish
 • Nghĩa tiếng Việt: rau, món ăn

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这种菜好吃。
 • 這種菜好吃。
 • Zhè zhòng cài hào chī.
 • Chưa chủng chai hảo chư.
 • Món ăn này rất ngon.
 • This kind of dish is tasty.

Ví dụ 2:

 • 沙拉后面是什么菜?
 • 沙拉後面是什麼菜?
 • Shālā hòumiàn shì shénme cài?
 • Sha la hâu miên sư sấn mơ chai?
 • Sau salad là món gì vậy?
 • Which course follows the salad?

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments