Menu

0445 – 蓝 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0445 – 蓝 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《蓝》的笔顺动画写字动画演示

《蓝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 多么蓝的天啊!
 • Phồn – 多麼藍的天啊!
 • Pinyin – Duōme lán de tiān a!
 • Bồi – Tua mơ lán tợ then a!
 • Dịch tiếng Việt – Trời trong xanh quá!
 • Dịch tiếng Anh – What a clear day!

Ví dụ 2:

 • Giản – 他长着蓝眼睛/ 黑头发
 • Phồn – 他長著藍眼睛/ 黑頭髮
 • Pinyin – Tā zhǎngzhe lán yǎnjīng/ hēi tóufǎ
 • Bồi – Tha chảng chưa lán dẻn chinh / hây thấu pha
 • Dịch tiếng Việt – anh ấy có đôi mắt xanh / mái tóc đen
 • Dịch tiếng Anh – he has/ he has got blue eyes/ dark hair

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments