Menu

0264 – 西瓜 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0264 – 西瓜 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《西》的笔顺动画写字动画演示

《西》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《瓜》的笔顺动画写字动画演示

《瓜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 现在是西瓜的淡季
 • 現在是西瓜的淡季
 • Xiànzài shì xīguā de dànjì
 • Xen chai sư xi qua tợ tan chi
 • Bây giờ không phải là mùa dưa hấu
 • Watermelons are currently out of season

Ví dụ 2:

 • 这西瓜半生不熟,难怪不甜
 • 這西瓜半生不熟,難怪不甜
 • Zhè xīguā bànshēngbùshú, nánguài bù tián
 • Chưa xi qua ban sâng bu sú, nán quai bu thén
 • Dưa hấu này chỉ chín một nửa, vì vậy nó không được ngọt.
 • This watermelon is only half-ripe, so it is not sweet.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 西

0264 – 西瓜 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 瓜

0264 – 西瓜 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments