Menu

0202 – 觉得 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0202 – 觉得 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《觉》的笔顺动画写字动画演示

《觉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 觉得有点冷
 • 覺得有點冷
 • Juédé yǒudiǎn lěng
 • Chuế tợ dấu tén lẩng
 • Dịch tiếng Việt – cảm thấy hơi lạnh
 • Dịch tiếng Anh – feel a bit cold

Ví dụ 2:

 • 我觉得你真笨!
 • 我覺得你真笨!
 • Wǒ juédé nǐ zhēn bèn!
 • Ủa chuế tợ nỉ chân bân!
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nghĩ bạn là một kẻ ngốc!
 • Dịch tiếng Anh – I think you are a damn fool!

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments