Menu

0238 – 让 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0238 – 让 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《让》的笔顺动画写字动画演示

《让》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 让我想想
 • 讓我想想
 • Ràng wǒ xiǎng xiǎng
 • rang ủa xéng xẻng
 • Hãy để tôi suy nghĩ.
 •  Let me think.

Ví dụ 2:

 • 让某人知道
 • 讓某人知道
 • Ràng mǒu rén zhīdào
 • rang mẩu rấn chư tao
 • hét lên
 • to give somebody a shout

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments