Menu

0412 – 记得 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0412 – 记得 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《记》的笔顺动画写字动画演示

《记》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我不记得了
 • Phồn – 我不記得了
 • Pinyin – Wǒ bù jìdéliǎo
 • Bồi – Ủa bu chi tứa lẻo
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thể nhớ nổi
 • Dịch tiếng Anh – I can’t remember

Ví dụ 2:

 • Giản – 记得打扫你的公寓
 • Phồn – 記得打掃你的公寓
 • Pinyin – Jìdé dǎsǎo nǐ de gōngyù
 • Bồi – Chi tứa tá sảo nỉ tợ cung duy
 • Dịch tiếng Việt – Nhớ dọn dẹp căn hộ của bạn.
 • Dịch tiếng Anh – Remember to clean your apartment.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments