Menu

0339 – 词典 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0339 – 词典 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《词》的笔顺动画写字动画演示

《词》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《典》的笔顺动画写字动画演示

《典》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你用完词典了吗?
 • Phồn – 你用完詞典了嗎?
 • Pinyin – Nǐ yòng wán cídiǎnle ma?
 • Bồi – Nỉ dung oán chứ tẻn lợ ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn đã dùng xong từ điển chưa?
 • Dịch tiếng Anh – Have you finished with the dictionary?

Ví dụ 2:

 • Giản – 一本词典起码要50块
 • Phồn – 一本詞典起碼要50塊
 • Pinyin – Yī běn cídiǎn qǐmǎ yào 50 kuài
 • Bồi – I bẩn chứ tẻn chí mả dao ủ sứ khoai
 • Dịch tiếng Việt – Một cuốn từ điển thường có giá ít nhất là năm mươi nhân dân tệ.
 • Dịch tiếng Anh – A dictionary should cost at least fifty yuan.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments