Menu

0082 – 请 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0082 – 请 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《请》的笔顺动画写字动画演示

《请》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 请他进来。
 • 請他進來
 • Qǐng tā jìnlái
 • Chỉnh tha chin lái
 • Mời anh ta vào
 • Ask him to come in.

Ví dụ 2:

 • 请这边走。
 • 請這邊走
 • Qǐng zhè biān zǒu
 • Chỉnh chưa ben chẩu
 • Lối này, xin mời
 • This way, please.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments