Menu

0252 – 踢足球 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0252 – 踢足球 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《踢》的笔顺动画写字动画演示

《踢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《足》的笔顺动画写字动画演示

《足》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《球》的笔顺动画写字动画演示

《球》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他爱好体育,尤其喜欢踢足球
 • 他愛好體育,尤其喜歡踢足球
 • Tā àihào tǐyù, yóuqí xǐhuān tī zúqiú
 • Tha ai hao thỉ duy, dấu chí xỉ hoan thi chú chiếu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy yêu thể thao, đặc biệt là bóng đá.
 • Dịch tiếng Anh – He loves sport, especially football.

Ví dụ 2:

 • 我心脏有些问题,可以踢足球吗?
 • 我心臟有些問題,可以踢足球嗎?
 • Wǒ xīnzàng yǒuxiē wèntí, kěyǐ tī zúqiú ma?
 • Ủa xin chang dẩu xiê uân thí, khứa ỉ thi chú chiếu ma?
 • Dịch tiếng Việt – Tôi có thể chơi bóng đá với bệnh tim không?
 • Dịch tiếng Anh – Can I play football with a heart condition?

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments