Menu

0389 – 过 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0389 – 过 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《过》的笔顺动画写字动画演示

《过》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我也没有过
 • Phồn – 我也沒有過
 • Pinyin – Wǒ yě méiyǒuguò
 • Bồi – úa dể mấy dẩu cua.
 • Dịch tiếng Việt – tôi cũng không có
 • Dịch tiếng Anh – neither have I

Ví dụ 2:

 • Giản – 她过得很好
 • Phồn – 她過得很好
 • Pinyin – Tāguò dé hěn hǎo
 • Bồi – tha cua dế hấn hảo.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đang làm (rất) độc đáo.
 • Dịch tiếng Anh – She’s doing (very) nicely.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments